Artykuły

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe PPHU Okno-Profil sc  (dalej Administrator)  informuje Państwa, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU Okno-Profil sc  z siedzibą w Ostrowie Wlkp , ul.Grabowska 93   NIP 622-264-05-42

 2.Z  Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres  :

PPHU Okno-Profil sc ul.Grabowska 93 63-400 Ostrów Wlkp  

lub za pomocą poczty elektronicznej na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3.Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.

  4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

   5.Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez PPHU Okno-Profil sc  polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się  do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego;

   6.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;

   7.Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);

  8. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

   9. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

   10.Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

  11.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

        żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

        żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

        żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

        żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

        przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

        wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub pisemnie na adres ul.Grabowska 93 63-400 Ostrów Wlkp.

Wybrana oferta


Poradnik okienny